วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556

คาแรคเตอร์ผู้พิทัก ภาค1 ภาค2 ภาค3


คาแรคเตอร์ผู้พิทักษ์ ภาค 1
ตอนที่1
http://www.dailymotion.com/video/xvq87w_shugo-chara-yyyyyyyyy-y-y-y-yy-yyyy
1_videogames#.UVbZ3qI9JA0
ตอนที่2
http://www.dailymotion.com/video/xvtmpp_shugo-chara-yyyyyyyyy-y-y-y-yy-yyyy-2_videogames#.UVbagqI9JA0
ตอนที่3
http://www.dailymotion.com/video/xvtnu5_shugo-chara-yyyyyyyyy-y-y-y-yy-yyyy-3_videogames#.UVbapaI9JA0
ตอนที่4
http://www.dailymotion.com/video/xvtok1_shugo-chara-yyyyyyyyy-y-y-y-yy-yyyy-4_videogames#.UVbawqI9JA0
ตอนที่5
http://www.dailymotion.com/video/xvuny9_shugo-chara-yyyyyyyyy-y-y-y-yy-yyyy-5_videogames#.UVba26I9JA0
ตอนที่6
http://www.dailymotion.com/video/xvuo76_shugo-chara-yyyyyyyyy-y-y-y-yy-yyyy-6_videogames#.UVba8qI9JA0
ตอนที่7
http://www.dailymotion.com/video/xvuocc_shugo-chara-yyyyyyyyy-y-y-y-yy-yyyy-7_videogames#.UVbbBqI9JA0
ตอนที่8
http://www.dailymotion.com/video/xvurfj_shugo-chara-yyyyyyyyy-y-y-y-yy-yyyy-8_videogames#.UVbbIaI9JA0
ตอนที่9
http://www.dailymotion.com/video/xvz14w_shugo-chara-yyyyyyyyy-y-y-y-yy-yyyy-9_videogames#.UVbbOaI9JA0
ตอนที่10
http://www.dailymotion.com/video/xvz1qw_shugo-chara-yyyyyyyyy-y-y-y-yy-yyyy-10_videogames#.UVbbT6I9JA0
ตอนที่11
http://www.dailymotion.com/video/xvz1tv_shugo-chara-yyyyyyyyy-y-y-y-yy-yyyy-11_videogames#.UVbbs6I9JA0
ตอนที่12
http://www.dailymotion.com/video/xvz3g5_shugo-chara-yyyyyyyyy-y-y-y-yy-yyyy-12_videogames#.UVbb6KI9JA0
ตอนที่13
http://www.dailymotion.com/video/xvzdf0_shugo-chara-yyyyyyyyy-y-y-y-yy-yyyy-13_videogames#.UVbcC6I9JA0
ตอนที่14
http://www.dailymotion.com/video/xvzdfw_shugo-chara-yyyyyyyyy-y-y-y-yy-yyyy-14_videogames#.UVbcIqI9JA0
ตอนที่15
http://www.dailymotion.com/video/xvzfj4_shugo-chara-yyyyyyyyy-y-y-y-yy-yyyy-15_videogames#.UVbcM6I9JA0
ตอนที่16
http://www.dailymotion.com/video/xvzhtv_shugo-chara-yyyyyyyyy-y-y-y-yy-yyyy-16_videogames#.UVbcRaI9JA0
ตอนที่17
http://www.dailymotion.com/video/xvzgi8_shugo-chara-yyyyyyyyy-y-y-y-yy-yyyy-17_videogames#.UVbcV6I9JA0
ตอนที่18
http://www.dailymotion.com/video/xvzihv_shugo-chara-yyyyyyyyy-y-y-y-yy-yyyy-18_videogames#.UVbca6I9JA0
ตอนที่19
http://www.dailymotion.com/video/xvzip2_shugo-chara-yyyyyyyyy-y-y-y-yy-yyyy-19_videogames#.UVbchKI9JA0
ตอนที่20
http://www.dailymotion.com/video/xw0i3t_shugo-chara-yyyyyyyyy-y-y-y-yy-yyyy-20_videogames#.UVbcl6I9JA0
ตอนที่21
http://www.dailymotion.com/video/xw2cwx_shugo-chara-yyyyyyyyy-y-y-y-yy-yyyy-21_videogames#.UVbcxaI9JA0
ตอนที่22
http://www.dailymotion.com/video/xw2cxb_shugo-chara-yyyyyyyyy-y-y-y-yy-yyyy-22_videogames#.UVbc4qI9JA0
ตอนที่23
http://www.dailymotion.com/video/xw2cxs_shugo-chara-yyyyyyyyy-y-y-y-yy-yyyy-23_videogames#.UVbc_aI9JA0
ตอนที่24
http://www.dailymotion.com/video/xw2fc4_shugo-chara-yyyyyyyyy-y-y-y-yy-yyyy-24_videogames#.UVbdEaI9JA0
ตอนที่25
http://www.dailymotion.com/video/xw2fdg_shugo-chara-yyyyyyyyy-y-y-y-yy-yyyy-25_videogames#.UVbdJqI9JA0
ตอนที่26
http://www.dailymotion.com/video/xw4ecv_shugo-chara-yyyyyyyyy-y-y-y-yy-yyyy-26_videogames#.UVcDzqI9JA0
ตอนที่27 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1323941848M0
ตอนที่28 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1323943589M0
ตอนที่29 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1323944932M0
ตอนที่30 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1323948020M0
ตอนที่31 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1323960617M0
ตอนที่32 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1323962107M0
ตอนที่33 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1323971411M0
ตอนที่34 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1323973481M0
ตอนที่35 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1323974894M0
ตอนที่36 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1324033983M0
ตอนที่37 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1324043665M0
ตอนที่38 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1324045381M0
ตอนที่39 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1324046809M0
ตอนที่40 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1330191789M0
ตอนที่41 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1330193219M0
ตอนที่42 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1330194672M0
ตอนที่43 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1330196245M0
ตอนที่44 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1330197658M0
ตอนที่45 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1330199194M0
ตอนที่46 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1330218353M0
ตอนที่47 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1330220165M0
ตอนที่48 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1330222219M0
ตอนที่49 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1330224313M0
ตอนที่50 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1330225838M0
ตอนที่51 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1330228262M0คาแรคเตอร์ผู้พิทักษ์ ภาค2
ตอนที่52 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1342107145M0
ตอนที่53 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1342109670M0
ตอนที่54 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1342114905M0
ตอนที่55 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1342117621M0
ตอนที่56 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1342120172M0
ตอนที่57 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1342127681M0
ตอนที่58 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1342710835M0
ตอนที่59 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1342713378M0
ตอนที่60 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1342715872M0
ตอนที่61 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1342718316M0
ตอนที่62 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1342723381M0
ตอนที่63 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1342795887M0
ตอนที่64 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1342730516M0
ตอนที่65 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1345214119M0
ตอนที่66 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1345211540M0
ตอนที่67 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1345216977M0
ตอนที่68 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1345291089M0
ตอนที่69 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1345293495M0
ตอนที่70
http://www.dailymotion.com/video/xswxqe_shugo-chara-doki-yyyyyyyyy-y-y-y-yy-yyy-2-yyyy-70_shortfilms#.UVfx-6I9JA0
ตอนที่71
http://www.dailymotion.com/video/xswy5s_shugo-chara-doki-yyyyyyyyy-y-y-y-yy-yyy-2-yyyy-71_shortfilms#.UVfyQqI9JA0
ตอนที่72
http://www.dailymotion.com/video/xswz26_shugo-chara-doki-yyyyyyyyy-y-y-y-yy-yyy-2-yyyy-72_shortfilms#.UVfydqI9JA0
ตอนที่73 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1345233599M0
ตอนที่74 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1345236171M0
ตอนที่75 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1345302198M0
ตอนที่76 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1345241039M0
ตอนที่77
http://www.dailymotion.com/video/xu8rr7_yyyyyyyyy-y-y-y-yy-yyy-2-yyyy-77_shortfilms#.UVfzFqI9JA0
ตอนที่78 พาร์ส jannylovely06
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1348673718M0
ตอนที่79 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1350041096M0
ตอนที่80 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1349975902M0
ตอนที่81 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1350043737M0
ตอนที่82 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1349987310M0
ตอนที่83 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1350025595M0
ตอนที่84 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1350028045M0
ตอนที่85 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1350030419M0
ตอนที่86 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1350032816M0
ตอนที่87 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1350035592M0
ตอนที่88 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1350037984M0
ตอนที่89 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1350005217M0
ตอนที่90 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1353079527M0
ตอนที่91 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1353145683M0
ตอนที่92 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1353215340M0
ตอนที่93 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1353210165M0
ตอนที่94 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1353213013M0
ตอนที่95 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1353227160M0
ตอนที่96 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1353217821M0
ตอนที่97 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1353220691M0
ตอนที่98 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1353223140M0
ตอนที่99 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1353233134M0
ตอนที่100 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1353240283M0
ตอนที่101 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1353248362M0
ตอนที่102 พาร์ส jannylovely03
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1353251154M0


คาแรคเตอร์ผู้พิทักษ์ ภาค3

จะอัพเกรตไปเรื่อยๆจนจบนะ

5 ความคิดเห็น:

 1. เราจะค่อยๆอัพเดรตไปเรื่อยๆนะและจะมีภาค2 และภาค3แล้วช่วยกันโพสด้วยนะ

  ตอบลบ
 2. คะหน้าจะสนุกมากเบย

  ตอบลบ
 3. ใช่ๆ ลองดูสิ อย่าลืมชวนกันมาดูด้วยนะ

  ตอบลบ
 4. ตอนนี้Pornpawis Kongroonได้กำลังปรับปรุงเพื่อทำอันใหม่โดยที่เป็นของเราแทนPornpawis Kongroon

  ตอบลบ
 5. http://pornpawiskongroon69.blogspot.com/2013/04/blog-post.html
  มาเป็นอันนี้แทน

  ตอบลบ